Digitale Media

Usikker på hvordan du skal bruke digitale kanaler for å spre ditt budskap? Vi hjelper deg i gang med din digitale strategi og drift av dine digitale kanaler.

Tilstedeværelse på digitale flater er viktig for de aller fleste som ønsker å drive en lønnsom virksomhet. Vi tilbyr ulike tjenester på dette feltet:

  • Kartlegging og statusanalyse
  • Nøkkelordsanalyse - identifiserig av triggerord
  • Digital strategi
  • Innholdsplan
  • Innholdsproduksjon
  • Planleggingsverktøy
  • Analyseverktøy
  • Operativ drift
  • Etablering, justering og drift av hjemmesider

Vi vil med andre ord bistå deg i å finne ut hva dine kunder søker på, hvordan du kan skape relevant innhold for å beholde eksisterende kunder og tilrekke deg nye. Vi setter opp en publiseringsplan tilpasset dine kanaler og det innholdet du ønsker å spre.

Vi kan også stå for den operative driften av dine digitale kanaler.