Analyser og kartlegging

Vi utfører analyse- og kartleggingsarbeid og skreddersyr etter dine behov.

Trenger du et bedre beslutningsgrunnlag, kan vi gjøre jobben for deg. Utgangspunktet er ofte en problemstilling som en ønsker å få belyst fra flere sider for å få frem et grunnlag for videre fremdrift og utvikling. 

Vi utfører blant annet:

  • Konsekvensutredninger 
  • Mulighetsstudier 
  • Fremtidsanalyser og scenarier
  • Internkartlegginger
  • Markedsanalyser
  • Markedsundersøkelser