Styrearbeid

Vi kan bidra i ditt styre, eller gjennomføre kurs for styremedlemmer for å øke kompetansen om styredeltakelse i bedrifter og organisasjoner.

Alle aksjeselskap har et styre. Noen har det fordi aksjeloven pålegger de det, mens andre har et styre som bidrar aktivt i bedriftens utvikling. Vi anbefaler våre kunder å bruke styret aktivt som en ressurs for å styrke bedriftens kompetanse, også dersom den ikke er et AS.

Vi har erfaring og kompetanse fra aktivt styrearbeid og tilbyr

  • Aktiv styredeltakelse i din bedrift
  • Styrekurs for nye, gamle og påtroppende styremedlemmer som ønsker å utvikle sin kompetanse i forhold til hva det betyr å delta i et bedriftsstyre