Stedsutvikling

Vi ønsker å bidra til å gjøre distriktet mer attraktivt, og kan gjennomføre en stedsutviklingsprosess som tar utgangspunkt i stedets fortrinn for å synliggjøre muligheter og slik realisere ny virksomhet.

Konseptet Ressursbasert Næringsutvikling ser på både kommersiell og ikke-kommersiell utvikling og verdiskaping, og er en arbeidsform som tar for seg

  • Mulighetsanalyse
  • Synliggjøring av muligheter og fortrinn
  • Mål og fremtidsbilder
  • Kobling av ressursperson, naturressurser og fortrinn
  • Fange ”gnisten” i en markedsmulighet