DiSC®analyser

Organisasjons-, leder-, team- og salgsutvikling gjennom DiSC® og The Five Behaviors. Gjennom å utføre DiSC®analyser på ansatte i bedrifter og organisasjoner kan man få innsikt i både egne og kollegers egenskaper og preferanser, og på denne måten optimalisere samhandlingen og effektivisere drift og kommunikasjon.

DiSC® er et analyseverktøy som skal hjelpe oss å forklare atferd

  • Egen atferd
  • Andres atferd
  • Omgivelsenes forventninger til den enkeltes atferd

DiSC® er en firefaktors atferdsmodell som skal forklare noe om atferdsstil, kommunikasjonsbehov og mellommenneskelig samhandling. Den benytter seg av fire atdferdsdimensjoner, illustrert i modellen under. Hver av oss har litt av disse dimensjonene i oss, med to dimensjoner som er mer fremtredende enn de resterende.