Innovasjon Norge

Innovasjon Norge er en av våre største kunder og vi har et godt og nært samarbeid med Innovasjon Norge Nordland.

Utviklingsprogrammer, kurs og foredrag

FRAMprogrammet

Næringsutvikling AS ved Søren er prosjektleder for Innovasjon Norges bedriftsutviklingsprogram FRAM. Programmene er bransjefokuserte og er et praktisk kurs hvor bedriftene jobber med egen virksomhet underveis i programperioden - som består av fire til seks fellessamlinger over en tidsperiode på ca. 1,5 år.

Fram tar for seg sentrale områder for en bedrift som ønsker vekst og utvikling, blant annet

  • Innovasjon
  • Økonomi
  • Markedsarbeid, omdømme og design
  • Ledelse, organisasjon og endring

Fagutvikling

Vi har jobbet med utvikling av det faglige innholdet til FRAM på oppdrag for Innovasjon Norge sentralt.

Programstatusvurdering

Omstillingsområder gjennomgår årlig vurdering av arbeidet som gjøres. Næringsutvikling AS ved Mariann er godkjent prosessleder for gjennomføring av programstatusvurderinger.

SMB utvikling

SMB utvikling er et program for bedrifter i omstillingskommuner med formål om å skape vekst i den enkelte bedrift. Her leverer vi samlingsledelse og rådgivning.