Sjøfossen Næringsutvikling

Sjøfossen Næringsutvikling (SNU) jobber for næringsutvikling i Gildeskål og Beiarn kommune. Selskapet er eid av de to kommunene + Sjøfossen Energi AS, SKS Produksjon og Gildeskål sparebank, og har som hovedoppgave er å yte gratis service og hjelp til nyetablerere og eksisterende næringsliv. 

Analyser og Kartlegging

Som grunnlag for etableringen utarbeidet vi forretningsplan for Sjøfossen Næringsutvikling AS. Da de senere ønsket en objektiv vurdering av selskapets effektivitet og måloppnåelse foretok vi en omfattende evaluering av selskapet, bestående av

  • Dybdeintervju med eiere og andre interessenter
  • Intervju av brukere/kunder
  • Økonomisk analyse av selskaper de var involvert i
  • Økonomisk analyse av SNU