Offentlig virksomhet

Start opp Salten er et etablererprogram som vi har utviklet og vært fagansvarlig for i 10 år, som gjennomføres av Saltenkommunene i fellesskap, og består av fellessamlinger, rådgivning og individuelt arbeid over ca. et halvt år.

Gründer Bedriftsutvikling Programmer, kurs og foredrag og Prosjekt- og prosessledelse

Start opp Salten

Her kan mennesker som har en drøm om å skape sin egen arbeidsplass få faglig ballast og en sosial arena der de kan dele sine tanker rundt å være sin egen arbeidsgiver. 

Gildeskål kommune/Sjøfossen AS

Utarbeidelse av forretningsplan og stiftelsesdokumenter for Sjøfossen Næringsutvikling AS.

Hamarøy og Steigen kommune

Utredning av felles næringsselskap

Bodø kommune

Utviklingsprogram for Unge Bedrifter i Salten - UBIS.

Nordland Fylkeskommune

  • Etablererprosjekt for innvandrere
  • Analyse av rammebetingelser for arbeidsmarkedsbedrifter i Nordland
  • Forretningsplaner for Hamsunsenteret
  • Mineralutvikling

Salten Regionråd

  • Prosessveileder Salten Kultursamarbeid
  • Kurs i prosjektledelse