Modolv Sjøset Fisk AS

Næringsutvikling AS har bistått Modolv Sjøset Fisk AS med Forretningsplan, Strategiutvikling, Finansiering og Utviklingsprogram for fiskerinæringen på Helgeland

Bedriftsrådgivning, Stedsutvikling
31.05.202112:45 Viktor Håkonsen