Invis

Industrivisualisering AS er et ingeniørfirma som ved hjelp av høyteknologisk utstyr reduserer industriens kostnader og er det eneste firmaet i Nord-Norge som har spesialisert seg på 3D-laserskanning og industrimåling.

Bedriftsrådgivning, Styrearbeid

Bedriften har vært med oss siden den spede begynnelse, da gründeren Bjørn-Wiggo Eriksen gikk på etablererkurs hos oss i 2006.

Senere har den vært med på FRAMkurs og Søren er styreleder i selskapet. I tillegg har vi bistått i ulike utviklingsprosjekter.

Bedriften har hovedkontor i Glomfjord Industripark i Meløy kommune.