Balansen Bodø AS

Bedriftsrådgivning DiSC®

Balansen Bodø AS er et trenings- og helsesenter i Bodø som har deltatt på FRAM, og i forbindelse med dette ønsket de å gjennomføre DiSC®analyser på de ansatte og ledelsen.