Modolv Sjøset Fisk AS

Bedriftsrådgivning Stedsutvikling

Næringsutvikling AS har bistått Modolv Sjøset Fisk AS med

  • Forretningsplan
  • Strategiutvikling
  • Finansiering
  • Utviklingsprogram for fiskerinæringen på Helgeland