Personvernerklæring

Næringsutvikling AS er et privat rådgivningsfirma med hovedsatsing innen forretningsutvikling, prosjektledelse, rådgivning, kartlegging og analyser.

For at vi skal kunne gjøre jobben vår og oppfylle vårt formål, er vi avhengig av å bruke flere personopplysninger. Denne personvernerklæringen beskriver hvordan vi samler inn og bruker personopplysninger.

Erklæringen inneholder opplysninger du har krav på når det samles inn opplysninger fra nettstedet vårt (personopplysningsloven § 19 og EUs personvernforordning The General Data Protection Regulation (“GDPR”) artikkel 13) og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger (personopplysningsloven § 18, første avsnitt og GDPR artikkel 14).

Behandlingsansvarlig

Næringsutvikling AS ved daglig leder er behandlingsansvarlig for virksomhetens håndtering av personopplysninger for ansatte, kunder, leverandører, samarbeidspartnere, brukere av våre nettsider og brukere av våre digitale spørreundersøkelser og testverktøy.

Kontaktinformasjon til daglig leder finner du på www.naringsutvikling.no/ansatte.

 

Personopplysninger som innhentes/behandles

Næringsutvikling AS innhenter primært informasjon direkte fra kunder og samarbeidspartnere. Ved aktivt å vise interesse for, ved påmelding til et av våre programmer, eller inngåelse av et kunde- eller samarbeidsforhold, innhentes personopplysninger. Eksempelvis lagres navn, telefonnummer, epost og fakturainformasjon til deltakere på kurs, konferanser og programmer. I noen tilfeller innhentes også personopplysninger om fysiske personer som ikke er kunder eller samarbeidspartnere, til anvendelse i markedsføring og informasjon om selskapets tjenester og programmer. Når du besøker nettsidene våre vil ip-adressen du kontakter oss fra, hvilke sider og hvor lenge du ser på dem bli registrert.

 

Formålet med informasjonen som behandles

All behandling av personopplysninger skal ha et spesifikt, uttrykkelig angitt formål som er saklig begrunnet i virksomheten, jf. GDPR art. 5 nr. 1 bokstav b. Formålet med informasjonen som behandles ved Næringsutvikling AS er:

  • etablering og oppfølging av kunde/samarbeidsforhold
  • fakturering
  • kunnskapsforvaltning (f.eks. gjenbruk av dokumenter i senere saker)
  • markedsføring
  • administrasjon av ansatte
  • forbedre brukeropplevelsen på vår nettside og i sosiale medier

Dokumenthåndtering og lagring 

Vi bruker et digitalt dokumenthåndterings- og lagringssystem for oppbevaring av dokumenter og personopplysninger om kunder og samarbeidspartnere. Våre databehandlere oppbevarer Næringsutvikling AS sitt arkiv over dokumenter. Samarbeidet er regulert av en databehandleravtale og databehandler utleverer ikke opplysninger til tredjeparter uten lovhjemmel.

E-post, telefon og elektroniske spørreundersøkelser

Vi benytter e-post og telefon som en del av det daglige arbeidet for å ivareta kundenes og samarbeidspartnernes interesser. Relevante opplysninger som fremkommer i telefonsamtaler og e-postutveksling registreres. Den enkelte prosjektleder er ansvarlig for å arkivere relevant e-post i dokumenthåndteringssystemet tilhørende det enkelte prosjekt, og ellers slette meldinger som ikke lenger er aktuelle. Ved fratreden slettes e-postkontoene, men enkelte relevante e-poster vil normalt bli overført til kollegaer.

Næringsutvikling AS bruker Surveymonkey og Questback i forbindelse med gjennomføring av spørreundersøkelser og annen datainnsamling. Deltakelse i slike undersøkelser er frivillig og baserer seg på samtykke fra den/de personene som deltar. For å kunne sende ut elektroniske forespørsler til rett mottaker må vi lagre navn og e-postadresse.

Utlevering av personopplysninger

Vi deler ikke opplysningene om deg med tredjeparter, bortsett fra med underleverandører som bidrar med å levere tjenester til deg. Et eksempel på dette er når deltakerliste oversendes til eksterne rådgivere. Dette er regulert gjennom egne avtaler med underleverandørene.

Hvor lenge personopplysningene lagres

Regnskapsmaterialet som nevnt i bokføringsloven § 13 skal oppbevares i 5 år, eller 3 år og seks måneder etter regnskapsårets slutt, avhengig av hva slags regnskapsmateriale det dreier seg om.

Vi lagrer innsamlede personopplysninger så lenge vi mener det er nødvendig for å oppfylle formålet med innsamlingen. Dette betyr at vi kan oppbevare personopplysningene dine i en rimelig periode etter din siste samhandling med oss. Når personopplysningene som vi har samlet inn, ikke lenger er nødvendige, sletter vi dem på en sikker måte.

Rettigheter

Alle som spør har rett på grunnleggende informasjon om behandling av personopplysninger i en virksomhet etter personopplysningslovens § 18, 1. ledd og GDPR artikkel 13 og 14. De som er registrert i våre systemer har rett til:

  • innsyn i egne opplysninger
  • å be om at uriktige eller ufullstendige opplysninger blir korrigert jf. GDPR artikkel 16
  • å be om å bli slettet jf. personopplysningsloven § 17. Retten gjelder kun dersom ikke virksomheten fortsatt har behov for opplysningene til det formålet de behandles for.

Du kan kontakte oss hvis du ønsker mer informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger.

Klagerett

Hvis du er misfornøyd med måten personopplysningene dine er behandlet på, kan du i første omgang kontakte daglig leder i Næringsutvikling AS. Dersom du fortsatt mener at Næringsutvikling AS ikke har overholdt dine rettigheter i henhold til personopplysningsloven og GDPR, har du rett til å klage til den aktuelle tilsynsmyndigheten. Dette gjøres ved å sende klage til Datatilsynet, kontaktinformasjon er tilgjengelig på www.datatilsynet.no.

Næringsutvikling AS sin personvernerklæring ble sist endret den 22.06.2018.