Prosjekt- og prosessledelse

I endrings- og utviklingsarbeid er det nyttig å ha en ekstern, nøytral part til å lede og organisere prosessene som kreves. 

Suksessfull utvikling og endring baseres på faktakunnskap, styrte prosesser og sterk involvering av de som berøres av endringen. Dette er prinsippene vi jobber etter i slike oppdrag.

Vår deltakelse bidrar til et godt beslutningsgrunnlag for våre kunder. Arbeidet er ofte delt inn i flere faser som er avgrenset både i tid og omfang, og vi er gjerne med i alle faser av prosjektet. Vi har lang erfaring innenfor Prosjektlederprosessen - et konsept utviklet av Innovasjon Norge.

Oppgaver innenfor prosjekt- og prosessledelse kan være

  • Møteledelse og ledelse av utviklingsprosesser
  • Koordinerings- og organiseringsarbeid
  • Administrative oppgaver
  • Faglig innhold i prosessene 
  • Søknader, regnskap og rapportering
  • Programstatusvurdering i omstillingsområder for Innovasjon Norge
  • Bedriftsnettverk

Godt lederskap er avgjørende for et suksessfylt resultat!