Kurs og foredrag

Vi gjennomfører utviklingsprogrammer, kurs og foredrag på oppdrag, og skreddersyr etter dine behov. Alle våre kurs er lagt opp om modellen "skape oppmerksomhet – trene – praktisere".

I dette legger vi at vi alltid har teoretiske fagbolker som skaper oppmerksomhet i forhold til at dette er relevante tema. Deretter får alle deltagerne trening i å arbeide med de tema som er gjenomgått. Til sist skal deltagerne praktisere i egen bedrift med kyndig rådgivning fra oss.

Vi  jobber i stor grad med samlingsbaserte kurs i kombinasjon med individuell rådgivning. Dette gir deltagerne nyttig kollegalæring på samlingene, i tillegg til at de får tid og rom til å sette fokus på sin egen bedrifts utfordringer i de individuelle arbeidsmøtene.

Kurs og programmer vi tilbyr

Etablererkurs

Vi skreddersyr etablererkurs etter ditt behov. Vi har blant annet hatt etablererkurs for innvandrerkvinner og kurs med fokus på yngre etablerere, samt vært fagansvarlig for det kommunale konseptet Start Opp Salten.

Bedriftsutviklingsprogrammet FRAM 

Innovasjon Norges leder- og bedriftsutviklingsprogram for små- og mellomstore bedrifter. Her gjennomfører vi prosjektledelse i Nordland og rådgivning i bedrifter på oppdrag fra Innovasjon Norge. 80-100 bedrifter deltar årlig i Nordland. Nye FRAM program starter kontinuerlig, ta kontakt for å få mer informasjon om planlagte program i ditt område.

Les mer på Innovasjon Norges sider her

Styrekurs

Kvalifisering i styrearbeid for potensielle og erfarne styremedlemmer. Innføring i praktisk styrearbeid, aksjelov og god styrepraksis. 

Kompetansehevingsprogram

For mange bedriftsledere er hverdagen hektisk og administrative oppgaver blir nedprioritert til fordel for driftsrelatert aktivitet. Vi har utviklet et kurs som skal gjøre det enklere for deg som bedriftsleder å igjen rette fokus mot viktige oppgaver og få en struktur i det administrative arbeidet.

Kurs i Reisemålsutvikling

Ledelse av reisemålsutviklingsprosesser etter "Hviteboken". Innovasjon Norges oppskrift for gjennomføring av reisemålsutvikling på destinasjonsnivå.