Stein-Rune Fjærvoll

Stein-Rune Fjærvoll Siviløkonom 48 11 05 09 stein-rune@naringsutvikling.no 02.06.2021 Stein-Rune kan analysere hva som helst ut fra en økonomisk innfallsvinkel. Han har dybdekunnskap i regnskapsanalyse og finansiering, og bred erfaring på området. Han har stort pågangsmot og stor arbeidslyst!