Vår historie - fra idè til realitet

Næringsutvikling AS jobber for næringsutvikling i bedrifter og samfunn. Vi ble etablert i 1987 og holder til i Bodø, men har hele Nordland som arbeidsfelt. Bedriften eies av to av de ansatte; Mariann og Søren.

Fra idè til realitet

Vår visjon er å ta dine drømmer og planer fra idèblokka og gjøre den til en realitet - enten om du er en gründerspire eller har en etablert bedrift med innovasjons- eller utviklingsplaner. Vi gjør dette gjennom en prosessrettet arbeidsform som innebærer samspill mellom oss og deg. Slik vil vi sammen oppnå det beste resultatet.

Du kan lese mer om våre tjenester her

Vi kjenner Nordland

Vårt hovedarbeidsområde er Nordland, og vi jobbet for - og besøkt, hundrevis av bedrifter. Etter 30 år på veien er det nesten ikke et sted i vårt fantastiske fylke vi ikke har besøkt!

Vi har tar ulike oppdrag både for bedrifter og offentlige aktører. Dette har gitt oss innsikt i mange forskjellige bransjer, og vi har derfor allsidig erfaring fra alt fra fiskeri, industri, reiseliv, landbruk, bygg og anlegg, tjenesteyting mv. - en bredde få andre har!

Vi har også jobbet tett med offentlige instanser om utfordringer innenfor stedsutvikling, kommunale foretak, analyser og ulike utviklingsprosesser. 

Du kan lese mer om våre kunder her.