Forretningsfilosofi og samfunnsansvar

Vi ønsker et ryddig og åpent forhold med våre kunder, og for oss starter dette med klare avtaler. Vi fakturerer etter avtale, og eventuelle endringer avklares på forhånd. Dette sikrer at du som kunde vet hva du har å forholde deg til, til en hver tid.

Næringsutvikling AS oppfordrer alle sine samarbeidspartnere til å ta samfunnsansvar, og gjør selv det vi kan for å bidra til et bedre samfunn:

  • I 2011 ble vi sertifisert Miljøfyrtårn, og jobber stadig for å bli en mer miljøvennlig og bærekraftig bedrift
  • Vi har i lang tid støttet veldedige formål i stedet for å gi våre samarbeidspartnere julegaver.
  • Vi påtar oss oppdrag kostnadsfritt dersom det er veldedige eller samfunnsnyttige formål som ivaretas. 

Vi støtter vi Sabona, en liten organisasjon som støtter grasrotprosjekter i Zimbabwe. Befolkningen eier sine egne prosjekter, og målet er hjelp til selvhjelp.