Du er her:

Gjennom å utfordre, inspirere og konkretisere skal vi bidra til å realisere våre kunders ønsker om verdiskapning og utvikling.

Fra idè til realitet!

-

Vilje

Engasjement

Handling

Næringsutvikling as ble etablert i 1987 og jobber for næringsutvikling i bedrifter og samfunn. Selskapet er privat og eies av oss som jobber her.

Vi jobber med bedriftsrådgivning hos små og mellomstore bedrifter i Nordland, og tar også oppdrag fra offentlige instanser.

Vår oppgave er å levere et produkt som både vi og kunden kan være stolte av. Vi vektlegger åpen dialog, pålitelighet, kvalitet, kontroll på tid og kostnader og tillit i vår leveranse.

Vårt mål er at vår kompetanse og erfaring skal komme deg til gode, og dette oppnås best gjennom et samspill mellom oss og deg. Det kaller vi en prosessrettet arbeidsform.

Les mer om våre tjenester.

Les om oss som jobber her.