Du er her:

Næringsutvikling AS - vår historie

Næringsutvikling AS er et privateid selskap som jobber for næringsutvikling i bedrifter og samfunn.

Næringsutvikling AS ble etablert i 1987 og holder til i Bodø. I 1988 startet Søren sin karriere i firmaet, og ble senere eier og eneste ansatte. I 1994 ble Mariann ansatt, og i dag eier de 50 % av bedriften hver. Stein-Rune startet i 2003 og Katrine i 2010.

Vi kjenner Nordland

Vårt hovedarbeidsområde er Nordland, og her har vi jobbet for og besøkt hundrevis av bedrifter. Etter 30 år på veien er det nesten ikke et sted i vårt fantastiske fylke vi ikke har besøkt!

Opp gjennom årene har vi hatt mange ulike oppdrag både for bedrifter og offentlige aktører. Dette har gitt oss innsikt i mange ulike bransjer og utfordringene disse står ovenfor. Vi har derfor allsidig kunnskap og erfaring fra alt fra fiskeri, industri, reiseliv, landbruk, bygg og anlegg, tjenesteyting med mer, som få andre kan måle seg med. I tillegg har vi jobbet tett med offentlige instanser om utfordringer innenfor stedsutvikling, kommunale foretak, analyser og ulike utviklingsprosesser. 

Du kan lese mer om våre kunder her.

Fra idè til realitet

Vår visjon er å ta dine drømmer og planer fra idèblokka og gjøre den til en realitet. Dette være seg enten om du er en gründerspire eller har en etablert bedrift med innovasjons- eller utviklingsplaner. Vi gjør dette gjennom en prosessrettet arbeidsform som innebærer samspill mellom oss og deg. Slik vil vi sammen oppnå det beste resultatet - vårt mål er ditt mål! Våre verdier er

  • Vilje
  • Engasjement
  • Handling

Hver dag skal vi etterleve disse verdiene; vi skal vise vilje til å oppnå de beste resultater for våre kunder, og vi skal engansjere oss like mye i hver enkelt sak. Vi skal handle slik at vår arbeidsinnsats, kunnskap og nettverk skal komme våre kunder til gode og at de lykkes i å gjøre sin idè til en realitet.

Du kan lese mer om våre tjenester her

Forretningsfilosofi

Vi ønsker et ryddig og åpent forhold med våre kunder, og for oss starter dette med klare avtaler. Vi fakturerer etter avtale, og eventuelle endringer avklares på forhånd. Dette sikrer at du som kunde vet hva du har å forholde deg til, til en hver tid. 

Næringsutvikling AS oppfordrer alle sine samarbeidspartnere til å ta samfunnsansvar. I 2011 ble vi sertifisert Miljøfyrtårn. Vi har i lang tid støttet veldedige formål i stedet for å gi våre samarbeidspartnere julegaver. Vi kan påta oss oppdrag kostnadsfritt dersom det er veldedige eller samfunnsnyttige formål som ivaretas. 

I år som i fjor støtter vi Sabonaen liten organisasjon som støtter grasrotprosjekter i Zimbabwe. Befolkningen eier sine egne prosjekter, og målet er hjelp til selvhjelp.